AavaSkyVillage_mokki_talvimaisema.jpg-me

Ak­ti­vi­tee­tit
Activites

Ak­ti­vi­teet­tien vuo­si­ka­len­te­ri
Annual calendar of ac­ti­vi­ties

AavaSkyVillage_mokki_maisema.jpg-me

Kesäkausi
Summer season

Tarjolla on kaikkea  koko perheelle! 

Kesäkausi ja kesäaktiviteetit alkavat heti lumien sulamisen jälkeen, yleensä

toukokuussa 1.5. alkaen.


Everything for the whole family!

The summer season and summer activites begins immediately after the snow melts, usually starting in May 1.5.

1641236846087_IMG-20220103-WA0005-me.jpg

Keskiyön aurinko par­haim­mil­laan Ju­han­nuk­se­na
The midnight sun at its best at midsummer at the end of June

Koe upea ja unohtumaton keskiyönaurinko Aavasaksalla. Keskiyön aurinko näyttäytyy Aavasaksalla kesäkuun alusta aulusta heinäkuun alkuun.


Experience the wonderful and unforgettable midnight sun in Aavasaksa. The midnight sun appears in Aavasaksa from the beginning of June to the beginning of July.

1641223581099_sun-41191_960_720-me.png

Monet ke­sä­ak­ti­vi­tee­tit jatkuvat pitkälle syksylle
Many summer ac­ti­vi­ties continue into the fall

Kesän aktiviteetteja on mahdollista varata vielä syksylläkin mikäli ilmat suosivat ja lumi ei ole vielä maassa. 


It is possible to book summer activities even in the autumn if the weather is favorable and there is no snow on the ground yet.

AavaSkyVillage_karusellikuva_ruska_ilman.jpg-me

Ruska par­haim­mil­laan
Autumn colors at their best

Ruskan ajankohta vaihtelee vuodesta riippuen, mutta ruskan kauniiseen väriloistoon voit törmätä elokuun lopulta syyskuun alkuun.


The timing of the autumn colours depending on the year but you can usually come across the beautiful colors of autumn from late August to mid-September.

1641236965563_IMG-20220103-WA0013__01-me.jpg

Re­von­tu­let alkavat näkymään ilmojen vii­le­tes­sä
The northern lights begin to appear

Syyskuun alussa ilmat alkavat viilenemään ja illat pimenemään, jolloin revontulia voi alkaa jo näkymään.


In the beginning of September, the air begins to cool and the evenings darken, when the northern lights can already start to appear.

AavaSkyVillage_talvitaustakuva.jpg-me

Tal­vi­kausi
Winter season

Talviaktiviteetit ovat mahdollisia pysyvän lumen tullessa.

Lunta alkaa satamaan yleensä marraskuussa.

Talvikausi saattaa siitä kestää pitkälle keväällekin.


Winter activities are possible with permanent snow.

Snow usually begins in November.

The winter season can last well into the spring.

1641223212819_snowflake-38114_960_720-me.png

Kaamoksen aika
Polar night

Pohjoisemmassa lapissa kaamos alkaa marraskuun lopussa, mutta kaamoksen aika alkaa Ylitorniolla Aavasaksalla usein vasta Joulukuun puolen välin tienoilla, jolloin aurinko nousee vain hetkeksi noin kahdeksi tunniksi ja katoaa jälleen.


In the northen Lapland polar night begins at the end of November but polar night begins in Ylitornio Aavasaksa usually in mid-December. In polar night the sun rises for only a few hours more specifically for about two hours and then disappears again.

Yh­teys­tie­dot
Contact

+358 40 197 4434

info@aavasky.fi

Pi­ka­lin­kit
Links

Majoitus / Accommodation

Yhteystiedot / Contact information

Ak­ti­vi­tee­tit
Ac­ti­vi­ties

Kesäaktiviteetit / Summer activites

Talviaktiviteetit / Winter activities

© Aava Sky Village Lapland. Kaikki oikeudet pidätetään.    Tietosuojaseloste